SĀKUMS | KONTAKTI | LAPAS KARTE
LELB Kandavas iecirknī vakantas divas draudzes
iesūtīts: 2010.05.28 13:25 rakstīt redaktoram 
izdrukas versija 

Patlaban LELB Kandavas iecirknī ir divas vakantas draudzes. Tāda situācija radusies saistībā ar mācītāju kalpošanas izmaiņām Liepājas diecēzē un bīskapa Pāvila Brūvera rīkojumiem.

Kopš 1. maija Kandavas evaņģēliski luteriskajā draudzē kalpošanu ir pārtraucis mācītājs Raimonds Mežiņš. Līdz ar to draudze kļuvusi vakanta. Pēc bīskapu kolēģijas aicinājuma mācītājs Raimonds Mežiņš devies uz Saldu, kur kalpos Sv. Gregora kristīgās misijas centrā par direktoru. Mācītājs Raimonds Mežiņš Kandavas draudzē kalpoja kopš 2004. gada, kad viņš kā tikko ordinēts mācītājs LELB saņēma norīkojumu uz draudzi. Šobrīd Kandavas evaņģēliski luteriskajā draudzē ir 370 draudzes locekļi. Pagājušajā gadā iesvētīti vien 54. Maijā mēnesī iepazīšanās dievkalpojumus noturējuši uz vakanto draudzes gana vietu aicinātie kandidāti. Trīsvienības svētkos, 30. maijā Kandavas draudzē aicināts dievkalpojumu noturēt tās nu jau bijušais mācītājs Raimonds Mežiņš, lai iesvētītu jaunos draudzes locekļus, kas sagatavoti iesvētes mācībās.

Savukārt Nurmes evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājam Ēvaldam Bērziņam no 1. jūnija ar bīskapa Pāvila Brūvera rīkojumu piešķirts emeritētā mācītāja statuss. Saistībā ar emeritētā mācītāja statusa piešķiršanu Nurmes draudze ir kļuvusi vakanta. Saskaņā ar Mācītāju kalpošanas noteikumiem emeritūrā mācītājs var doties pēc paša vēlēšanās, sasniedzot 65 gadu vecumu, vai arī ar tā mēneša pēdējo dienu, kurā mācītājs ir sasniedzis 70 gadu vecumu, viņam tiek piešķirts mācītāja emeritus statuss. Emeritēts mācītājs var turpināt LELB sludināt Dieva vārdu un pārvaldīt sakramentus kā iepriekš, bet aktīva kalpošana draudzē un tās vadīšana ar šī statusa piešķiršanu tiek pārtraukta. Mācītājs Ēvalds Bērziņš ir ordinēts 1989. gadā, un līdz šim ir kalpojis vairākās LELB Kandavas un kaimiņu iecirkņa draudzēs. Mācītājs emeritus Ēvalds Bērziņš Nurmes draudzē turpinās kalpot līdz tā aicinās jaunu draudzes ganu vai diecēzes bīskaps uz draudzi nosūtīs citu mācītāju. Saskaņā ar LELB rīcībā esošajam ziņām Nurmes draudzē uzskaitīti 88 draudzes locekļi.

Prāvests Mārcis Zeiferts, foto: D. Kārluvalks. Attēlā: Nurmes evaņģēliski luteriskā baznīca


 
Sākums » Dzīve&ticība » Ziņu raksti
Nebīsties, zeme! Līksmo un priecājies, jo Kungs vareni dara!
(Jl 2:21)

Visatzīstami liels ir dievticības noslēpums: Viņš ir parādījies miesā, Tēva attaisnots Garā, tapis redzams eņģeļiem, sludināts pagāniem, ticībā pieņemts pasaulē, uzņemts godībā. (1Tim 3:16)

Sak 15:16–33; 2Tim 2:14–26; Jņ 12:36b–50
Vārds
E-pasts:
 
· Liepājas bīskapa Pāvila Brūvera vizitācija Rojas un Kaltenes draudzēs


  © 2010. All rigts reserved.Created by MB Studija »