SĀKUMS | KONTAKTI | LAPAS KARTE

LELB Kandavas iecirknis

Iecirkņa darbība

Iecirkņa sapulci sasauc vismaz reizi gadā, un to vada iecirkņa prāvests vai viņa uzdevumā kāds iecirkņa draudžu mācītājs. Iecirkņa sapulces dalībnieki ir: iecirkņa prāvests un draudžu mācītāji vai mācītāju vietas izpildītāji, draudžu delegāti – draudžu priekšnieki vai viņu vietā citas draudžu padomju pilnvarotas personas. Ja draudzē kalpo vairāki mācītāji, tad šīs draudzes padome ievēl tik delegātus, cik tai ir mācītāju. Balsstiesības iecirkņa sapulcē ir draudžu delegātiem, kuru draudzes vismaz 1 (vienu) mēnesi pirms sapulces ir nokārtojušas maksājumus iecirknim. Iecirkņa draudzes, kuru delegātiem nav balsstiesību, kā arī uzaicinātie viesi piedalās iecirkņa sapulcē bez tiesībām uzstāties un balsot. Tiesības uzstāties  viņiem var piešķirt iecirkņa prāvests. Iecirkņa konventa dalībnieki ir iecirkņa prāvests, iecirkņa mācītāji, palīgmācītāji, kuri atrodas LELB garīdznieku sarakstā. Iecirkņa mācītāju pienākumu izpildītāji konventā piedalās bez balsstiesībām. Iecirkņa konventu sasauc pēc vajadzības un vada prāvests vai viņa uzdevumā kāds iecirkņa draudzes mācītājs.

Iecirkņa prāvests

Prāvests ir iecirkņa mācītāju, palīgmācītāju, neordinēto garīgo darbinieku un draudžu tuvākais priekšnieks un padomdevējs. Prāvests ir diecēzes bīskapa pārstāvis iecirknī un iecirkņa pārstāvis Kapitulā. Prāvestu no iecirkņa sapulces izvirzītajiem kandidātiem uz septiņiem gadiem ieceļ diecēzes bīskaps.

LELB Kandavas iecirkņa prāvests ir mācītājs Mārcis Zeiferts. Kā iecirkņa prāvests kalpojis no 2004 – 2008 gadam. Atkārtoti ievēlēts 2009. gada 7. novembrī un ievests amatā 13. decembrī.

Liepājas diecēzes Kandavas iecirknī ir 27 draudzes un 2 dievkalpojumu kopas: Ārlavas, Balgales, Dārtes, Dzirciema, Džūkstes, Engures, Iģenes, Jaunpils, Kaltenes, Kandavas, Ķurbes, Lestenes, Mārtiņa (Dzedru), Mērsraga, Nurmes, Pūres, Rojas, Sabiles, Sātu, Sēmes, Stendes, Strazdes, Talsu, Tukuma, Valdemārpils, Vānes,  Zemītes draudzes, kā arī Pūņu un Struteles dievkalpojumu kopas.
 
Sākums » Iecirknis
Divdesmit sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Kas upurē pateicību, tas Mani godā, kas nosprauž ceļu, tam parādīšu, ka Dievs glābj.
(Ps 50:23)

Par visu pateicieties Dievam – tieši to Dievs grib no jums Kristū Jēzū.
(1Tes 5:18)

Jes 40:12–17, 21–24; Rm 8:24–30; Mt 13:24–30
Ps 16; Dan 12:1–3; Ebr 10:11–14, (15–18), 19–25; Mk 13:1–8

krāsa: zaļa

Latvijas neatkarības proklamēšanas diena

Jes 26:1b–4; Ef 6:10–19; Mt 20:25–28

krāsa: balta

Jl 1:1–13; 1Kor 14:1–12; Mt 2–:1–16
Vārds
E-pasts:
 
· Liepājas bīskapa Pāvila Brūvera vizitācija Rojas un Kaltenes draudzēs


  © 2010. All rigts reserved.Created by MB Studija »