SĀKUMS | KONTAKTI | LAPAS KARTE
Diskutēja, lai paēdušie neēdušos tomēr sāktu saprast
iesūtīts: 2010.01.14 15:52 rakstīt redaktoram 
izdrukas versija 

Vēl īsi pirms gadumijas Talsos notika pirmā apaļā galda diskusija starp nevalstiskajām un reliģiskajām organizācijām un valsts pārstāvjiem nabadzības un nepietiekamu pārtikas līdzekļu risināšanas jautājumos. Tikšanās iniciators — Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs — par galveno diskusijas mērķi izvirzīja Kurzemes reģiona organizāciju prakses apkopošanu un problēmu apzināšanu.


Kā informēja Ziemeļkurzemes NVO
atbalsta centra publisko attiecību koordinatore Inese Siliņa, šobrīd Kurzemē, pateicoties nevalstisko un reliģisko organizāciju aktīvai darbībai, strādā 12 zupas virtuves, četri Eiropas pārtikas paku izdales punkti, pieci Ziedot.lv pārtikas paku izdales punkti, kā arī nevalstiskas un reliģiskas organizācijas, kas savu iespēju robežās ar pārtikas pakām atbalsta ģimenes ar bērniem un vecos un vientuļos ļaudis. Šajā diskusijā piedalījās vairāk nekā 30 organizāciju pārstāvju no Kuldīgas, Liepājas, Saldus, Ventspils, Rīgas un vietējām pašvaldībām, kā arī no Labklājības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Pārtikas un veterinārā dienesta un jaunizveidotā Latvijas Pretnabadzības tīkla. Talsus pārstāvēja novada domes sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs Ainārs Lūks, kurš ir arī Talsu luterāņu draudzes priekšnieks, Talsu novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja Dace Upleja, Latvijas Sarkanā Krusta Talsu komitejas izpilddirektore Anita Boitmane un projekta «Zupas virtuve Talsos» īstenotāji no Talsu luterāņu draudzes.

Talsu zupas virtuves koordinatore
Kristīne Riekstiņa pastāstīja: «Šīs tikšanās mērķis bija pulcēt pie viena galda tos, kuri jau šobrīd aktīvi palīdz trūcīgiem līdzcilvēkiem, un valsts institūciju pārstāvjus, kuri, iespējams, neiedziļinoties patiesajā situācijā, rada birokrātiskas normas pārtikas paku un ēdināšanas punktu darbam. Jāuzsver, ka tā bija pirmā šāda veida tikšanās Latvijā, bet jau nākamā gada sākumā plānots šādas diskusijas rīkot arī citviet Latvijā, un tas ir likumsakarīgi, jo 2010. gads Eiropā noteikts kā gads cīņai ar nabadzību un sociālo atstumtību.

Pirmajā daļā nevalstiskā sektora pārstāvji un pašvaldību darbinieki informēja par pašreizējo situāciju novados un veiktajiem pasākumiem. Runājot par Talsiem, jāatzīmē gan zupas virtuves darbs, kas vienā reizē paēdina gandrīz 100 cilvēku, gan Latvijas Sarkanā Krusta Talsu komitejas un Talsu sociālā dienesta pozitīva sadarbība paku izdalīšanā. Uzklausot pieredzi katrā pilsētā, man bija priecīga izjūta, ka tomēr ir tik daudz cilvēku, kuri nesavtīgi un arī brīvprātīgi spēj palīdzēt līdzcilvēkiem, un tā ir liela Dieva svētība.» Tikušas noteiktas vairākas problēmas, kas kavē zupas virtuvju un pārtikas paku dalītāju darbu, galvenokārt saistītas ar stingrajām normām un prasībām pārtikas izdalē, nepietiekamu informācijas apmaiņu un sadarbības trūkumu. Šīs problēmas kavējot maksimāli efektīvu pieejamo pārtikas resursu izmantošanu un visu mērķgrupu iedzīvotāju apzināšanu, tāpēc arī veidojoties situācijas, ka pārtikas pakas dažviet pat paliek pāri, kamēr citviet to pietrūkst. Turklāt vairākas organizācijas, uzņemoties šo labdarības misiju, riskējot bankrotēt, jo rodas neplānoti papildus izdevumi, piemēram, pārtikas paku izdalītājiem jāmaksā par paku novietojuma telpu īri un apkuri, kā arī transporta un komunikācijas izmaksas to sagādei.

Pusdienas pārtraukumā
Talsu zupas virtuves darbinieki paēdināja tikšanās dalībniekus ar garšīgo Latvijas Sarkanā Krusta Talsu komitejas virtuvē vārīto zupu. Otrajā diskusijas daļā tikās valsts institūciju pārstāvji no Zemkopības ministrijas, Labklājības ministrijas, Pārtikas un veterinārā dienesta, Latvijas Pašvaldības savienības un nesen izveidotā Pretnabadzības tīkla. «Diemžēl diskusijas otrajā daļā sajutu lielu atšķirtību un pat plaisu valsts iestāžu izpratnē par zupas virtuvju un pārtikas dalītāju darbību. Tiem, kas ikdienā nesaskaras ar trūcīgu un pat izmisumā nonākušu cilvēku dzīvi, ir grūti saprast un iedziļināties šajās problēmās. Mūsu visu uzdevums taču ir kopīgs — palīdzība līdzcilvēkam. Šī mērķa sasniegšanai jāvelta visi spēki un līdzekļi. Tas tad arī būs svarīgākais uzdevums nākamgad — rosināt birokrātiju mazinošus pasākumus un izmaiņas normatīvajos aktos. Savukārt Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs apņēmies veicināt reliģisko organizāciju, biedrību un politikas veidotāju efektīvāku sadarbību 2010. gadā, nodrošinot trūcīgajiem līdzcilvēkiem Kurzemes reģionā lielāku atbalstu,» skaidro K. Riekstiņa. Par pozitīvu ieguvumu tikšanās dalībnieki atzīst Pārtikas un veterinārā dienesta izrādīto atsaucību un ieinteresētību savu pilnvaru robežās atbalstīt organizācijas, kuras veido pārtikas un zupu izdales punktus, kā arī gatavību organizēt bezmaksas kursus par higiēnas prasībām.

Elīna Mierkalne, Foto: Dainis Kārkluvalks, Talsu Vēstis
 
Sākums » Dzīve&ticība » Ziņu raksti
Bileāms teica: Ja Bālāks man dotu pilnu savu namu ar sudrabu un zeltu, vienalga, es nevaru pārkāpt Kunga, sava Dieva, pavēli.
(4Moz 22:18)

Mēs neesam kā tie daudzie, kas tirgojas ar Dieva Vārdu, mēs runājam no tīras sirds kā no Dieva – Dieva priekšā Kristū.
(2Kor 2:17)

Ech 36:22–27; Ef 6:1–24; Mt 9:18–26
Vārds
E-pasts:
 
· Liepājas bīskapa Pāvila Brūvera vizitācija Rojas un Kaltenes draudzēs


  © 2010. All rigts reserved.Created by MB Studija »