SĀKUMS | KONTAKTI | LAPAS KARTE
Draudzes vīziju meklējot
iesūtīts: 2010.05.18 00:32 rakstīt redaktoram 
izdrukas versija 

Aizvadītajā sestdienā, 15. maijā Tukuma evaņģēliski luteriskās draudzes padome organizēja plānošanas semināru. Šādi semināri aizvadītajos gados notikuši vairākkārt, nu jau piekto gadu pēc kārtas.

Nav mazsvarīgi, ka draudzes padome meklē iespējas garīgam stiprinājumam un svaigam iedvesmojumam kalpošanā. Šoreiz seminārs notika uzņēmuma „Piejūra” telpās Tukumā. Lai arī vien dažas stundas ilga seminārs, laiku auglīgi aizpildīja daudzas sarunas un pārdomas, sirsnīga sadraudzība pie galda un lūgšanas. Liela uzmanība tika pievērsta, uzklausot mācītāja Mārča Zeiferta sagatavoto draudzes dzīves aktuālo izvērtējumu. Aizvadītais gads atnesis ne mazums grūtību, bet arī Dievs vēris vaļā savu svētības pilno roku. Ir sāpīgi uzklausīt stāstus par vistuvāk draudzes dzīvei stāvošiem brāļiem un māsām, kuri saskaras ar eksistences izaicinājumiem un atrodas izvēles priekšā - palikt vai atstāt savu zemi, lai nodrošinātu iztikšanu savai ģimenei. Prieks par to, ka par spīti grūtībām draudze tikusi pie izremontētām telpām draudzes namā un labiekārtojusi baznīcas iekšpagalmu. Pirms pavisam neilga laika ir atvērts dienas centrs bērniem. Pagājušais gads ir ievērojami aktivizējis draudzes diakoniju – sniegta palīdzība maznodrošinātajiem, ģimenēm ar zemiem ienākumiem un tiem, kuriem nav pagājusi secen ekonomiskā krīze. Darbu sāka zupas virtuve, dalītas pārtikas pakas, notikusi Pļaujas svētku akcija, kuras laikā vākta pārtika. Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze patlaban ir vienīgā reliģiskā organizācija Latvijā, kas iesaistījusies akcijas Ziedot.lv pārtikas paku dalīšanā. Draudzes mācītājs Kaspars Kovaļovs klātesošos mudināja uz pārdomām par kalpošanas pērli, kas katram jāatrod ne tikai starp tūkstošiem smilšu graudiem, bet arī savā sirdī, lai tuvotos Kristum un sevi aizvien vairāk nodotu Dieva mīlestības ziņā. Draudzes padome seminārā pārrunāja jautājumu par desmito tiesu. Semināra dalībnieki nāca pie atziņas, ka desmito tiesas ziedojumu ir svarīgi nevis izvirzīt priekšplānā kā redzamāko, bet ierādīt to draudzes dzīvē starp daudziem citiem ne mazāk svarīgiem jautājumiem. Noslēgumā dalībnieki sprieda par nepieciešamību meklēt draudzes vīziju. Augošām draudzēm vajadzīga vīzija, garīgs redzējums, kas palīdz izprast un sekot Dieva gribai, īstenot Viņa noliktos uzdevumus virs zemes, kā arī piepildīt savu īpašo aicinājumu, - būt par mācekļiem, kurus Jēzus ir izsūtījis pasaulē kalpot savam tuvākajam.

Mārcis Zeiferts


 
Sākums » Dzīve&ticība » Ziņu raksti
Nebīsties, zeme! Līksmo un priecājies, jo Kungs vareni dara!
(Jl 2:21)

Visatzīstami liels ir dievticības noslēpums: Viņš ir parādījies miesā, Tēva attaisnots Garā, tapis redzams eņģeļiem, sludināts pagāniem, ticībā pieņemts pasaulē, uzņemts godībā. (1Tim 3:16)

Sak 15:16–33; 2Tim 2:14–26; Jņ 12:36b–50
Vārds
E-pasts:
 
· Liepājas bīskapa Pāvila Brūvera vizitācija Rojas un Kaltenes draudzēs


  © 2010. All rigts reserved.Created by MB Studija »